NA PUTU VODE I VJETRA

€5
0 ratings

Zbirka kratkih Feng Shui priča koje pokazuju kako učenje i primjena te vještine utječu na svakodnevni život, kao i životni put u cijelosti.


 Primijenjeni Feng Shui prikazan na osobnom primjeru

- Pozitivne i motivacijeske priče provučene kroz Feng Shui perspektivu

- Feng Shui tumači utjecaj energije eksterijera na grad, time na stanovnike.

- Kako Ki broj određuje osobe i tumači odnose sa drugim ljudima

- Koje su osnovne Feng Shui postavke u interijeru

. Što znači život u potkrovlju

- Kako primijeniti Feng Shui pri selidbi.


I want this!
Size
1.69 MB
Length
195 pages
Copy product URL
€5

NA PUTU VODE I VJETRA

0 ratings
I want this!